LandsmidProjectleiding voor samenwerking op het platteland, zoals:
LANDSMID smeedt verbindingen op het platteland en levert zo een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling ervan. Het kunnen verbinden van verschillende belangen op het platteland is dé kracht van LANDSMID. Door goed te luisteren, dóór te vragen én een creatieve analyse van doelen en randvoorwaarden brengt LANDSMID nieuwe samenwerking binnen handbereik. LANDSMID is inhoudelijk thuis op het raakvlak van natuur & landschap, cultuurhistorie, landbouw, leefbaarheid en recreatie, maar kan ook bruggen slaan naar andere sectoren.

LANDSMID is de eenmanszaak van André Claassen, een ondernemer met passie voor de mensen op het platteland en een oog voor verbeteringen en samenwerking.

Bij 'Over LANDSMID' vindt u meer over de visie, ervaring en werkwijze, bij 'Verbindingen' vindt u voorbeelden van gerealiseerde projecten.