Verbindingen'VISIE RENKUMS BEEKDAL'
In antwoord op beleidsdoelen van Provincie en gemeenten hebben 3 particuliere landgoederen en Staatsbosbeheer besloten zelf een visie op te stellen om hieraan te voldoen zonder hun economische vitaliteit uit het oog te verliezen. LANDSMID trok de kar om deze visie samen te stellen. In de visie komen naast een gebiedsbeschrijving vier ontwikkeldoelen aan de orde. De visie is uitgewerkt tot een lijst maatregelen die een samenhangend en afgewogen geheel vormen. De visie is goed ontvangen en de vastgelopen gesprekken tussen eigenaren en gemeenten zijn hierdoor weer vlotgetrokken.
Bekijk de visie.

'BRABANTSE OMMETJES IN KEMPENLAND'
Toegankelijk en beleefbaar maken van landschap rond dorpen in het Noord-Brabantse Kempenland. LANDSMID heeft hier 6 nieuwe wandelroutes gerealiseerd, deels over nieuwe onverharde paden. Hiervoor zijn in samenwerking met lokale groepen (Heemkundekring, IVN, ZLTO, dorpsraad, etc) gebieden geselecteerd en in samenspraak met de grondeigenaren nieuwe paden over boerenland aangelegd. De routefolder beschrijft de route en geeft informatie die de beleefbaarheid van het landschap versterkt.

Bekijk de routefolders.

'ONZE LANDSCHAPSCOLLECTIE'
Een selectie van de 85 cultuurhistorisch gezien meest waardevolle terreinen in bezit bij Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De12Landschappen en de Federatie Particulier Grondbezit.
Voor dit project heb ik allereerst samen met de terreinkenners van de afzonderlijke organisaties een groslijst samengesteld. Daarna heb ik zes onafhankelijke experts samengebracht in een aantal sessies om uit deze groslijst een selectie te maken. Deze is teruggekoppeld naar de verschillende directies, waarna samen met communicatiemedewerkers gewerkt is aan de communicatie van het project: een brochure met een oproep tot investeren in het landschap en een presentatie op de landschapstop in Apeldoorn, september 2008.

'PROJECTENBOEK 's GRAVENMOER'
Overzicht van projectvoorstellen om het historische karakter van 's Gravenmoer te versterken.
Het dorp 's Gravenmoer is een groene parel in een verder open omgeving, maar dit bijzondere karakter dreigt her en der te vervlakken. Tijdens een workshop met vertegenwoordigers van de bevolking heb ik een groot aantal ideeën kunnen optekenen. Een selectie hiervan heb ik met verschillende betrokken partijen uitgewerkt tot projectvoorstellen. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van een laarzenpad, het herstel van elzenhagen en het zichtbaar maken van de vroegere grens tussen Holland en Brabant.

'BIJZONDER FUNCTIONEEL'
Verkenning naar de synergie tussen biologische boeren en terreinbeherende organisaties (TBO's).
De uitgangspunten van biologische landbouw sluiten direct aan op de pachtvoorschriften die de TBO's hanteren. Structurele samenwerking lijkt daarmee logisch. De praktijk is echter weerbarstig. In dit project heb ik door individuele gesprekken verkend hoe de samenwerking vorm zou kunnen krijgen. Gezamenlijke gesprekken en presentaties hebben het inzicht in elkaars belangen, drijfveren en professionaliteit vergroot. Als concreet projectresultaat gaat een groep biologische boeren gronden in een pilot-gebied beheren.

Bekijk het artikel in Ekoland 2009-9 : Deel 1 Deel 2